شرکت پخش سراسری بهداشت سلامت آوندفر

یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش سراسری بنیان‌گذاری شده توسط بخش خصوصی از سال 1394 (وابسته به شرکت ایران آوندفر) می‌باشد.
100
دستگاه کامیونت
15000
مترمربع انبار
10000
مترمربع فضای دپو و انبار مرکزی
760
نیروی متخصص

فرآیند توزیع محصولات در این شرکت از طریق 11 مرکز پخش اصلی صورت می‌پذیرد که تعداد 3 مرکز به صورت مالکیت قطعی در اختیار شرکت پخش هستند و در 6 لاین شامل دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده، غذایی و سلولزی مشغول به فعالیت هستند.
شرکت پخش سراسری بهداشت سلامت آوندفر اولین شرکت پخش تخصصی چند لاین عضو انجمن ملی صنعت پخش با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌باشد.